Candan Erçetin - Are You Crying?

Ağlıyor musun?ِِ

Candan Erçetin - Are You Crying?

Impetuous footsteps and unhappy manners
What is this behavior my dear?
Is there something upsetting you?

Some are in a state of attraction
Others are under the influence of alcohol
At some point you were but
It’s all past

Are you crying?

You did it yourself
You brought it upon yourself
Don’t you know?

Are you crying?

This is not your hand’s henna
Don’t you see?

Every great love
Falls in a trap
Even if I forgive
Love does not forgive
Do you understand?

Wretched glances and ill-tempered answers
What were you thinking my dear?
Who would like this?

Some have stature
Some don't quite leave their mark
You really enjoyed yourself
But I got bored

Candan Erçetin - Ağlıyor musun?

Aceleci adımlar ve mutsuz tavırlar
Ne bu halin canım
Seni bir üzen mi var

Kiminin cazip hali
Kiminde alkol tesiri
Gününü gün ettin ama
Geçici hepsi

Ağlıyor musun

Kendin ettin
Kendin buldun
Bilmiyor musun

Aðlýyor musun

Elinin kınası değil bu
Görmüyor musun

Her büyük sevda
Tuzağa düşer
Ben affetsem
Aşk affetmez

Anlıyor musun

Acınası bakışlar ve huysuz cevaplar
Ne sanmıştın canım
Bunu hoş gören mi var

Kimisi endam sahibi
Kimi zaten yer etmedi
Sen çok eğlendin
Ama canıma yetti

0 Response to "Candan Erçetin - Are You Crying?"

Popular Posts

My Partners